مشخصات خدمات پیشگامان - شبدیز
سرویس ۳ ماهه/۱۶مگابیت سرعت/۱۵۰۰گیگ حجم/۹۰۰۰۰ تومان
سرویس ۳ماهه/۱۶مگابیت سرعت/۳گیگ حجم/رایگان
سرویس ۱۲ ماهه/۱۶مگابیت سرعت/۲۰ گیگ حجم/۲۰ هزار تومانطراحی و اجرا انسیه زارع